Haldus

Kinnisvara haldusteenuse põhiline eesmärk on tegeleda kinnisvara füüsiliseks, majanduslikuks, juriidiliseks ja sotsiaalseks säilitamiseks vajalike toimingute organiseerimise ja läbiviimisega.

Haldusteenuse tulemusel on kinnisvara omanikul võimalik teha pädevamaid valikuid oma varade majandamisel ja korrashoiul, need omakorda annavad kulude kokkuhoiu ja pikemas vaates vara väärtuse kasvu.
Kinnisvarahalduri tegevuse ja ülesannete ampluaa on päris lai, kuid põhimõtteks on see, et tema on vastutav objekti korrashoiuga seotud valdkondade tõrgeteta funktsioneerimise eest mille tulemusena omakorda säilitab hallatav ja hooldatav kinnisvara oma kasutatavuse ja otstarbe.