Hooldus

Hoone eluea pikendamiseks tuleb hoonet pidevalt hooldada, vajadusel remontida või ka renoveerida. Eesmärgi põhjal võib tegevusi kinnisvara korrashoiuks jagada põhimõtteliselt neljaks osaks :

–          füüsiline säilitamine

–          majanduslik säilitamine;

–          juriidiline säilitamine;

–          sotsiaalne säilitamine.

Kinnisvara füüsilise säilitamise oluliseks osaks on tehnosüsteemid ja nende ladus toimimine. Ilma veevarustuse-, küttesüsteemi- või ventilatsioonita ei saa hoones pikalt eksisteerida. Tehnosüsteemide toimivuse tagamine on mõistlik jätta vastava valdkonna spetsialistidele kes suudavad pädevalt kontrollida süsteemide seisukorda, hooldavad süsteeme regulaarselt, reageerivad koheselt rikete korral ja tegelevad nende kõrvaldamisega. Järjekindel hooldus annab hea ülevaate süsteemide hetkeolukorrast, säästab energiat ja töökulu. Kokkuvõttes võib öelda, et hooldusteenus on plaaniline, ennetuslik või tingimuslik tegevus, mis tagab hoone tehnosüsteemide pideva funktsioneerimise ja pikaaegse säilimise.

Hooldusteenuseid teostatakse objekti halduri järelvalve all, millega tagatakse tööde tööde kvaliteet ja seeläbi omaniku rahulolu.

Hoolduse käigus teostatud tööd fikseeritakse hooldusraamatus/arvutitarkvaras, mis tagab vajaliku informatsiooni olemasolu, kuluarvestuse ning edaspidise analüüsivõimaluse.